Hoe deze website te gebruiken

Hoe deze website te gebruiken

Welkom op dit platform, dat voortkomt uit het project Embracing Dementia. Een Erasmus+ project waar materialen uit verschillende EU-landen zijn verzameld. Materialen en informatie die jij als familielid maar ook anderen om je heen, als inspiratie kunt gebruiken om de best mogelijke leefomgeving te creëren voor iemand die leeft met dementie. 

Het materiaal is verzameld binnen vier hoofdlijnen: mensen die leven met dementie, familieleden, zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers/maatschappelijke organisaties. Het verzamelen van deze materialen op één Europees platform maakt het mogelijk om materialen en perspectieven van de andere landen en belanghebbenden te zien. Dit alles gericht op het bevorderen van een samenwerking die de persoon met dementie en hun naasten ’omarmt’.

Wat is goed om te weten voor mensen die leven met dementie.

o   In dit onderdeel vind je concrete informatie over wat dementie is en hoe dit zich kan ontwikkelen. Het helpt dementie te begrijpen, wat
je kunt verwachten en hoe je hiermee kunt omgaan. Je kunt het materiaal samen met je naasten doornemen voor gezamenlijk begrip en om je samen voor te bereiden. 

        Wat is goed om te weten voor familie en vrienden van iemand met dementie

o   Dit onderdeel kan gebruikt worden om te weten wat je als naaste kunt doen om zo goed mogelijk met dementie om te gaan. Je krijgt een beter begrip over hoe de relatie met iemand met dementie zal veranderen naarmate de dementie vordert en hoe je die persoon goed kunt ondersteunen om de best mogelijke kwaliteit van leven te behouden. Dit kan helpen bij het maken van realistische verzoeken om de juiste professionele zorg en ondersteuning te krijgen.  

        Wat is goed om te weten voor een zorgprofessional die contact heeft met mensen met dementie en hun naasten. 

o   In dit onderdeel is informatie en materiaal te vinden over dementie en hoe een goede relatie tussen de persoon met dementie, hun naasten en zorgverleners tot stand kan worden gebracht. Het kan helpen een effectieve samenwerking te creëren waarbij verwachtingen, behoeften en wensen beter worden omschreven en voor iedereen duidelijk zijn.

        Wat is goed om te weten voor vrijwilligers die hulp en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten.  

o   Dit onderdeel bevat informatie over dementie in het algemeen maar geeft ook inspiratie over hoe vrijwilligers en maatschappelijke organisaties mensen met dementie en hun naasten het beste kunnen ondersteunen. Dit kan helpen bij het vormen van realistische verwachtingen en het creëren van een effectieve samenwerking waar verwachtingen, behoeften en wensen voor iedereen duidelijk zijn. 

Wil je meer weten over materiaal uit een ander land, neem dan vooral contact op met de contactpersoon van het betreffende land. Deze kan helpen om iets nader uit te leggen of je in contact brengen met de ontwikkelaar van het materiaal. De namen en contactgegevens zijn hier te vinden.

Als je klikt op de vlag van de gewenste taal, wordt je doorverwezen naar een website met enkel materiaal uit dat specifieke land. 

De Embracing Dementia website bevat ook een onderdeel dat het zogenaamde “Community Collaboration Concept” beschrijft. Dit model, een procesgerichte co-creatiemethode, is ontwikkeld binnen het EDEN project om het vormen van dementievriendelijke gemeenschappen te ondersteunen. Gemeenschappen die mensen met dementie en hun naasten omarmen.

De genoemde doelgroepen binnen dit concept zijn in de eerste plaats professionals die werkzaam zijn bij lokale overheden of vrijwilligers die het proces willen begeleiden om dit soort gemeenschap te creëren. Maar het kan ook interessante informatie zijn voor iedereen die meer wil weten over dementie en manieren om een goede samenwerking aan te gaan.

We wensen je veel lees- en leerplezier met de Embracing Dementia website!

Persona's

Adam

Zorg- en welzijnsprofessional.

Ik ben Adam en ik ben ergotherapeut. Ik ben een professional op het gebied van preventie en rehabilitatie voor mensen met ziektes en lichamelijke beperkingen. Ik help mensen met dementie (en hun mantelzorgers) om in verschillende leefomgevingen opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. 

Magreet

Zorg- en welzijnsprofessional.

IIk ben Margreet, een wijkverpleegkundige. Als zorgprofessional heb ik veel ervaring met de zorg voor mensen die thuis wonen. Ik ben gespecialiseerd in mensen met dementie en dat doe ik nu al bijna twaalf jaar.

Esther

Zorg- en welzijnsprofessional.

Mijn naam is Esther en ik ben huisarts. Ik behandel allerlei dagelijkse klachten en medische aandoeningen en ben daarnaast gespecialiseerd in cardiologie.

Moniek

Zorg- en welzijnsprofessional.

Ik ben Moniek, een maatschappelijk werker. Ik ben een getrainde professional die de sociale behoeften van iemand kan beoordelen en advies kan geven over welke diensten het beste bij een persoon passen. 

Susan

Naaste van iemand met dementie.

Ik ben Susan, de dochter van Gerard. Ik ben 52 jaar, getrouwd en ik woon 10 minuutjes bij mijn vader vandaan. Ik ga bijna elke dag bij hem langs.

Andries

Iemand met dementie

Ik ben Andries en ik ben 61 jaar. Ik heb altijd gewerkt als leraar maar ik ben eerder met pensioen gegaan. Een aantal maanden geleden heb ik de diagnose dementie gekregen en dat heeft mijn wereld op zijn kop gezet. Alles is veranderd en ik weet eigenlijk niet meer hoe de toekomst eruit ziet en wat ik kan verwachten.

Claudia

Vrijwilliger.

Ik ben Claudia en ik ben sinds twee jaar als vrijwilliger betrokken bij een maatschappelijke organisatie. Ik ben 46 jaar en ik ben drie jaar geleden verhuisd naar de hoofdstad. Ik werk als afdelingsmanager bij een reclamebureau. 

Sara

Buurvrouw van iemand met dementie.

Mijn naam is Sara en ik ben 38 jaar. Ik woon in een drukke stad waar ik mijn eigen accountantsbureau heb. Ik ken de meeste van mijn buren wel maar ik heb er niet heel veel contact mee. 

Peter

Vrijwilliger.

Mijn naam is Peter, ik ben 55 jaar en ik ben manager van een supermarkt. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Daarnaast ben ik sinds vijf jaar vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie in mijn wijk.

Martha

Iemand met dementie.

Mijn naam is Martha. Ik ben 87 jaar en gezond maar ik hoorde vorig jaar dat ik dementie heb. 

Ik schrok hier best van want ik had nooit verwacht dat mij dit zou overkomen. Ik weet nog niet heel goed wat dementie is en wat dit voor mij gaat betekenen. 

Agnes

Partner van iemand met dementie.

Ik ben Agnes en sinds een aantal jaren gepensioneerd. Ik ben goed gezond, ga graag naar mijn wekelijkse gymnastiekles en ben actief met verschillende activiteiten.

Contact

Wil je meer weten over het EDEN project? Neem dan contact op met onze project partners:

Natalia Allegretti
European Connected Health Alliance
natalia@echalliance.com

Alvisa Palese
Universitá di Udine
alvisa.palese@uniud.it

Valentina Bressan 
University of Udine
valentina.bressan@uniud.it 

Henriette Hansen
South Denmark European Office
hha@southdenmark.be

Kim Koldby
UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole
kiko@ucl.dk

Knud Damgaard
Odense kommune
kdand@odense.dk 

Allette Snijder 
Healthy Ageing Network Northern Netherlands
allette.snijder@hannn.eu

Álvaro García
Matia Fundazioa
alvaro.garcia@matiafundazioa.eus

Sara Marsillas 
Matia Fundazioa
sara.marsillas@matiafundazioa.eus

© 2020 EDEN – Embracing Dementia
/South Denmark European Office