Informatie voor vrijwilligers

Over dementie

Helpen bij het toekomstbeeld

Bijdragen aan het gevoel van ondersteuning en samenwerken met anderen

Aandacht voor sociale inclusie

Hulp bij het begrijpen van en omgaan met dementie

© 2020 EDEN – Embracing Dementia
/South Denmark European Office