Informatie voor familie en vrienden

Over dementie

Omgaan met de toekomst

Gesteund voelen en samenwerken met anderen

Sociaal betrokken blijven

Dementie begrijpen en er mee leren om te gaan

© 2020 EDEN – Embracing Dementia
/South Denmark European Office